Elektronik Posta Hukuki Şartlar

Elektronik Posta Hukuki Şartlar

AKKELLE ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, İŞTİRAKLERİ VE BAĞLI KURULUŞLARI TARAFINDAN ELEKTRONİK POSTA İLETİMLERİNDE KULLANILACAK HÜKÜM VE KOŞULLAR

Elektronik postalar ve beraberinde iletilen tüm bilgi, onay ve her türlü formattaki dosyalar size Akkelle Elektronik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, iştirakleri ve bağlı kuruluşları (“Akkelle”) tarafından aşağıdaki hüküm ve koşullara göre iletilmektedir.

 1. Bu e-postada yer alan bilgiler gizlidir ve kişiye özel olabilir ve sadece gönderildiği kişi ya da kuruma ya da bu bilgileri kullanmaya ya da almaya yetkili diğer kişilere özeldir.
 2. Eğer siz doğru kişi değilseniz, bu e-postayı açıklamak, kopyalamak, dağıtmak ya da içeriğine istinaden işlem yapmak tümüyle yasaktır ve kanuna aykırı olabilir. Bu nedenle bu e-postayı yanlışlıkla aldıysanız, bu durumu derhal gönderene haber veriniz ve e-postayı siliniz.
 3. Bu e-postanın tarafınıza yanlışlıkla iletilmiş olması yüzünden e-postanın gizli ve kişiye özel niteliği kaybolmaz ya da bu niteliğinden vazgeçilmez.
 4. Akkelle, bu e-postada yer alan bilgilerin ya da e-postanın kendisinin usulüne göre ve/veya tam iletiminden ya da e-postanın alınmasında yaşanan herhangi bir gecikmeden sorumlu değildir.
 5. Akkelle bu e-postanın içeriği ile ilgili olarak hiç bir hukuksal sorumluluğu kabul etmez.
 6. Akkelle, virüs filtreleme uygulamakla birlikte, e-postanın virüs içermediğini garanti ya da temin etmez.

TERMS AND CONDITIONS APPLICABLE BY AKKELLE ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, THEIR SUBSIDIARIES AND ASSOCIATED COMPANIES TO E-MAIL COMMUNICATIONS

E-mail communications, including any information, consent and file attached thereto, are transmitted to you by Akkelle Elektronik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi and all their subsidiaries and associated companies (“Akkelle”) on the following terms and conditions:

 1. The information contained in this e-mail is confidential and may be legally privileged, and is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorized to use it or receive it.
 2. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking action in reliance of the contents of this e-mail is strictly prohibited and may be unlawful. If therefore you have received this e-mail in error, please notify the sender immediately and then delete it
 3. Confidentiality and legal privilege are not waived or lost by reason of mistaken delivery to you of this e-mail.
 4. Akkelle is not responsible for the proper and/or complete transmission of the information contained in this e-mail or of the e-mail itself nor in any delay in its receipt.
 5. Akkelle does not accept any form of legal responsibility for the content of this e-mail.
 6. Whilst Akkelle does employ virus filtering, it provides no guarantee or warranty that the e-mail is virus-free.
Shopping Cart